Proclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Mocht er desondanks toch fouten te vinden zijn, willen wij die zo snel mogelijk corrigeren. U kunt contact met ons opnemen voor correcties of aanpassingen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid naar aanleiding van de op deze website gepresenteerde informatie.

Wijzigingen in de op deze website gepresenteerde tarieven zouden kunnen afwijken van de reeds geldende tarieven. Deze website is daarin niet leidend. Wij doen onze uiterste best om de tarieven steeds actueel te houden.

Kerkplein 2

4001 XM, Tiel

Tel.: mw. B. Maijer 06-123 27 888

ma t/m vrij 14:00 – 18:30


Stichting StudieWijzer Tiel - Proclaimer