Huiswerkbegeleiding

Leerlingen die kiezen om onder begeleiding hun huiswerk te maken, komen ’s middags 3, 4 of 5 keer per week. Studiewijzer begeleidt leerlingen naar het zelfstandig maken van huiswerk. Het accent bij de begeleiding ligt bij het ontwikkelen van studie-aanpak, leerstrategieën en plannen. Motivatie en ,,vertrouwen in jezelf” spelen in de begeleiding vanzelf sprekend een belangrijke rol.

In een rustige omgeving en met professionele begeleiding leert uw kind plannen, structuur aanbrengen, wordt het huiswerk gemaakt, geleerd en overhoord en worden proefwerken voorbereid.

Wij bieden huiswerkbegeleiding aan:

  • voor 3, 4 of 5 dagen
  • van maandag t/m vrijdag, vanaf 14:00-18:30 uur
  • voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen
  • onder persoonlijke, professionele begeleiding

Vanaf binnenkomst van uw aanvraag hanteert StudieWijzer het volgende stappenplan.

1. Oriëntatiegesprek.

De probleemgebieden worden in kaart gebracht en er worden doelstellingen geformuleerd. Wij maken duidelijk op welke manier wij kunnen helpen en hoe wij dit doen.

2. Plan van aanpak.

Na het oriëntatiegesprek ontvangt u van ons een plan van aanpak. Dit bevat o.a. het verslag van het oriëntatiegesprek, de probleemgebieden met daaraan gekoppeld de doelstellingen, de dagen van begeleiding, de kosten. Ook ontvangt u een kopie van het huishoudelijk reglement en de leveringsvoorwaarden.

3. Start huiswerkbegeleiding.

Uw kind komt direct na school bij StudieWijzer. Aan de hand van het opgegeven huiswerk wordt de planning gemaakt. Het huiswerk wordt geleerd, gemaakt en gecontroleerd en afgetekend door de huiswerkbegeleiding. Aan het einde van de middag is het huiswerk in principe klaar. Indien niet, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

4. Op eigen benen.

Huiswerkbegeleiding bij StudieWijzer is natuurlijk niet voor altijd. Samen met uw kind werken wij aan een dusdanig niveau van zelfstandigheid en zelfvertrouwen dat hij/zij op eigen kracht verdergaat. Een uitstekend vervolg op de huiswerkbegeleiding is de huiswerkklas.

5. Communicatie.

StudieWijzer houdt van korte lijnen en snelle communicatie. Als de cijfers of de situatie daartoe aanleiding geven nemen wij uiteraard meteen contact op. Ook bij te laat komen of eventueel huiswerk voor ’s avonds ontvangt u van ons bericht. Wat betreft de lijn naar school vragen wij u toestemming om contact op te nemen met de vakdocenten en de mentor. Naar aanleiding van de resultaten van de rapporten evalueren wij de afgelopen periode in een persoonlijk gesprek.


Direct aanmelden...

Kerkplein 2

4001 XM, Tiel

Tel.: mw. B. Maijer 06-123 27 888

ma t/m vrij 14:00 – 18:30


Stichting StudieWijzer Tiel - Huiswerkbegeleiding