Bijles

Zijn er moeilijkheden met een bepaald vak, of moeten er achterstanden worden weggewerkt, dan is bijles een uitkomst. Tijdens de intake worden de problemen geanalyseerd en wordt bekeken waar aandacht aan besteed gaat worden. Tijdens de lessen werken wij gericht aan het verbeteren van de onderdelen waar uw kind moeite mee heeft. De bijlessen worden op het instituut gegeven.

Wij bieden bijles aan:

  • voor vrijwel alle vakken
  • op vmbo-, havo-, vwo-niveau
  • onder leiding van gekwalificeerde docenten
  • in een één-op-één begeleiding
  • minimaal een keer per week, lessen van zestig minuten


Direct aanmelden...

Kerkplein 2

4001 XM, Tiel

Tel.: mw. B. Maijer 06-123 27 888

ma t/m vrij 14:00 – 18:30


Stichting StudieWijzer Tiel - Bijles